Kondičně

Tak svátek se vydařil a 3 dny volna stály za to - podařilo se mi urvat jeden den na kolo,tož něco většího.Pršet nemělo ani omylem,modré nebe,celkem teplo,ideální podmínky.Rozhodl jsem se navštívit místo,kde jsem strávil nejedny prázdniny (jako malý hošík,ach kde ty časy jsou!) - Obecnice u Příbrami.Je to z Prahy 60km,už jsem to mnohokrát absolvoval,tak by neměl být problém.Vyjížděl jsem v 9:22 a plány jsem měl smělé.Pojedu směrem na Příbram po silnici,v okolí Plešivce se vnořím do lesa,trochu si užiji přírody a cestou zpět to trošku zkombinuji - do 150 km bych se měl vejít.Vzápětí dochází ke změně - jedu nejprve do práce,kde se opět něco pos..,tedy samozřejmě jedu tam rád,už se mi po kanceláři začínalo stýskat.Takže okolo 10:00 jsem opět u Barandovského mostu a v nohou už pěkných 10 km.Plány bude nutno revidovat.Tak vyrážím standardně (možno sledovat na mapě,červeně cesta tam,modře alternativní úseky cestou zpět) přes most na Lahovice  a Chuchli.S stavbou mostu se zde finišuje,projíždím staveništěm.Pravda,most vede odnikud nikam,ale co bychom chtěli za půl miliardy.V Radotíně u Pigiho je takto časně ještě zavřeno,svačím až v Zadní Třebáni (standardní tatranku a pivo),cyklistů je zde již více.Vůbec je na cestách slušný cyklistický provoz - není divu,kdo ví,kolik takových dnů ještě letos bude.Pak stoupání na Svinaře a pak dál téměř rovně Hodyně, Hatě, Skuhrov, Podbrdy, Vižina, Osovec, Osov, Skřipel, Hostomice, Běštín a pak odbočuji po červené do lesa.Po několika kilometrech bych se měl vynořit u Čenkova.Začíná to pěkným kopcem,asi bych si příště měl více všímat vrstevnic na mapě,dokonce tu dosahuji výškový vrchol celého dne - 608 mnm.Cestou s kopce ztrácím červenou značku a tak pokračuji rovnou dolů,kus dokonce pěšky (šutry,klacky,stromy přes cestu a nějaké splašené srnky).V Čenkově se napojuji na silnici,tu vzápětí opouštím a po cestě souběžně s železnicí se vyhýbám Hluboši (je zbytečně na kopci) jedu do Bratkovic,Sádek,Drahlín a konečně Obecnice.Centrem vesnice je bazén,resp.restaurace u bazénu zvaná Rezervace.Poobědvám (PPT,pivo-párek-tatranka) a protože se připozdívá,vydávám se na zpáteční cestu.Na místní pouti ještě kupuji malá perníková srdce ( koupil bych i velká,ale neměl bych je kam dát).Zpátky už žádné experimenty,jedu po silnici a dost na to šlapu,takže to docela utíká.Jen se ještě stavuji u Pigiho na jedno - k večeru je už otevřeno a kypí to zde životem.Domů dorážím ještě za světla a tachometr ukazuje 136 km.

Takže je možno pokochat se profilem s vzdálenostní osou,popř.s časovou osou.Vysvětlení 4 velkých prodlev.První zastávka je pracovní výkon v zaměstnání,okolo 2.hod. je svačinka v Zadní Třebáni,okolo 5.hod. je oběd v Obecnici a okolo 8.hod. cesty je poslední větší zastávka u Pigiho.Ty malé zastávky jsou většinou tzv. foto-zastávky,ale nejedu závody,že jo!

No a nějaké ty obrázky:

Cesty v okolí Hostomic tak a tak.

Památník spálené vesnice Komorsko nad Čenkovem a pohled na Čenkov.

Samorost,hlubošský kostelík a příbramská Svatá Hora (ovšem umělecky vyvedená).

Obecnická rezervace.

Do lesa už dnes málokdo chodí pěšky.

Balón nad českým krasem.

Postřehy z cest.Opět jsem si uvědomil,jak je kolo fantastický dopravní prostředek.Při cestě tam jsem poblíž Jinců potkal skupinku 4 trempů,jak v plné polní putují směrem severo-východ,když jsem se tudy o několik hodin později vracel zpět,zahlédl jsem je v lukách o několik kilometrů dál - ale byli to určitě oni.Pravda ,zase vidí a zažijí jiné věci,ale to,co lze na kole objet za jeden den oni pochodují asi celé svátky a ještě jsou nakonec závislí na vlaku.

Tož zpět.