Leon Krier - Architektura volba nebo osud
(*1946 v Lucemburku)

   Je renomovaný architekt a teoretik architektury. Působí především ve Velké Británii (i jako poradce prince z Walesu, jemuž věnoval tuto knihu) a ve Francii, jeho teorie jsou součástí souboru  doporučení Evropské unie. Tato kniha vyvolala v posledních letech v evropských zemích bouřlivé diskuse. Autor totiž výstižně rozebírá důvody toho, proč moderní stavby a ještě více urbanistické komplexy vyvolávají v lidech pocity úzkosti a odcizení, a především hledá východisko ze současné situace. Nezbytnou podmínkou toho, aby se moderní města stala znovu prostředím pro příjemný a důstojný život, je podle Kriera především obnova tradičních postupů a respektování urbanistikcých zásad, vyrůstajících po dlouhá staletí z lidských potřeb. Tyto problémy jsou samozřejmě provázány s dalšími obory, především s ekologií a ekonomikou, takže kniha není zdaleka určena jenom architektům. Tím spíše, že je psána s vtipem a vášnivým zaujetím.

Tolik obálky knihy.
Skoro 2 roky uplynuly od posledního příspěvku na téma "přečetli jsme za vás". Neznamená to, že bychom za tu dobu nic nepřečetli, ale nic tolik nezaujalo, abychom cítili potřebu se ventilovat na Dokola. Čtu všechno možné a je určitě zajímavé udělat občas exkursi do oblasti, která mi doposud nic neříkala. Tak tomu bylo i tentokrát, na architekturu mám obecně dost skeptické názory, ale tato kniha dost výrazně opravila můj názor. Proč jsem si jí v knihovně půjčil? Snad proto, že má pěknou barevnou obálku :-), nevím. Ale nelitoval jsem. Každopádně je to zajímavé čtení o architektuře, doplněné náčrtky a ukázkami projektů autora. Názory autora na současný stav jsou dost kritické, jeho návrhy na nápravu poměrně logické, ale myslím, že nereálné. Zaujala mne například teorie na optimální velikost města - město by mělo být tak veliké, aby se do všech důležitých míst (úřady,obchody,dílny,školy) dalo dojít pěšky do 10ti minut. Z toho vyplývá velikost cca 10 000 obyvatel a průměr 900 metrů. Autor není žádný zpátečník, ale odmítá modernost za každou cenu.

Doporučuji k přečtení, vydala Academia 2001.

A jako ochutnávka 4 obrázky - spíše takové karikatury.

Povaha architektonického objektu

Vyhlídky nového urbanismu

         

No a zase zpátky Dokola